Garantie

Retouradres

Neem voor alle CARRERA producten contact op met onze servicehotline:
Telefoon: +31(0)41 27 45 370
of stuur een e-mail naar info@nxtretail.nl.

Fabrieksgarantie

Als fabrikant zijn wij verantwoordelijk voor de kwaliteit en functionaliteit van onze producten. Voor dit apparaat bieden wij een garantie van 24 maanden met ingang van de datum van aankoop.

Binnen deze garantieperiode zullen we, naar eigen goeddunken en kosteloos, alles verhelpen gebreken op basis van materiaal- of fabricagefouten, hetzij door reparatie of vervanging van het apparaat.

Garantieservices worden alleen weergegeven op vertoon van het aankoopbewijs.

Deze garantie is van toepassing in de Bondsrepubliek Duitsland en in de Europese Unie landen waar dit CARRERA-product met onze toestemming wordt verkocht. Een lijst van landen van de door ons geautoriseerde servicepartners inclusief hun respectieve contactpersoon gegevens zijn te vinden op onze service pagina.

De volgende zijn uitgesloten van garantie: onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage (bijv. vervangende onderdelen zoals het scheerblad of snijbladen). Defecten die van invloed zijn op de waarde of bruikbaarheid van het apparaat alleen onbeduidend.

Defecten veroorzaakt door onjuiste behandeling of onvoldoende onderhoud en verzorging van het apparaat, gebreken als gevolg van niet-naleving van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen en gegevens vermeld op het typeplaatje, defecten als gevolg van interventies door niet-geautoriseerde personen en het gebruik van om het even welk vervangende onderdelen anders dan de originele vervangingsonderdelen en schade veroorzaakt door ongelukken zoals vuur, water of andere externe invloeden. Schade als gevolg van commercieel gebruik.

De garantieperiode wordt niet verlengd door het vervangen van het apparaat. In elk geval, het vervalt 24 en / of 36 maanden vanaf de datum van aankoop.

BELANGRIJKE OPMERKING: De wettelijke garantierechten van de consument worden niet verlaagd of gewijzigd door de fabrieksgarantie.

Als uw product de verleende fabrieksgarantie al heeft overschreden, heeft het u van dienst langer en betrouwbaarder dan de meeste vergelijkbare producten. Helaas spijt het ons je CARRERA-product maakt je niet meer gelukkig. Zoals de garantie al heeft verlopen, we betreuren het dat we het niet meer kunnen vervangen.

Als u nog steeds recht heeft op garantieservices, lees dan verder.

Garantieproces

E-mail ons eerst op info@nxtretail.nl en vraag om een ​​retourformulier. In je e-mail, alstublieft staat:

  1. de reden voor uw klacht (in het kort)
  2. het artikelnummer (op de achterkant van uw apparaat)
  3. een digitale foto of scan van uw originele kwitantie

We hebben alle drie de gegevens nodig om het garantieproces te starten.

U kunt ons ook bellen op +31(0)41 27 45 370 en ons de nodige informatie geven. In plaats daarvan van de foto of scan, is het voldoende om ons de datum van aankoop te vertellen.

Zodra onze servicemedewerkers uw informatie ontvangen, maken ze een taaknummer en stuur je een DHL Returns Sticker. Zodra u dat hebt, kunt u uw CARRERA-product verzenden terug naar ons kosteloos. Zorg ervoor dat u een kopie van de originele kwitantie van aankoop als garantiebewijs. Dat kan de verkoopbon, de factuur of de factuur zijn.


Onthouden:

Slijtagedelen (onderdelen waar u reserveonderdelen voor kunt kopen, zoals folies of messen) vallen niet onder de garantie. Ze hebben kortere levenscycli en moeten regelmatig worden vervangen. We kunnen sturen u wat, maar u zou voor hen moeten betalen. Hetzelfde als voor je hamerboor of je elektrische tandenborstel.

Nog vragen? Bel ons gerust op +31(0)41 27 45 370
of mail ons op: info@nxtretail.nl